בית פרטי בשרון

בית פרטי בשרון
220 מ"ר + פיתוח חוץ