בית פרטי במושב

שיפוץ מסיבי לבית קיים במושב
200 מ"ר+ פיתוח החוץ